top of page

當世界已經咁亂,
我哋點先可以冇咁亂?

如果喺「呢一刻」有得揀,

​點解唔揀?

一個全新嘅精神健康介入方法

4 個禮拜喺你日常生活唔同時候進行

唔洗約時間、唔洗面對面見真人

只需一部電話

Intro 2
咩嚟㗎
%25E7%25B2%25BE%25E7%25A5%259E%25E5%2581

心之流 –「生態瞬間」研究計劃

由香港大學精神醫學系團隊設計

  • 兩個以手機進行嘅早期檢測同介入

  • 希望幫大家搵到方便、高私隱度、個人化、有效同真係啱自己嘅方法減低精神困擾、反覆思考,同埋抑鬱、創傷後遺嘅症狀

過程係點?
Cityscape

如果想試,過程會係點㗎?

1

答幾條問題 (1–2分鐘),
睇吓呢個計劃係咪適合你

2

​如合適,

系統會直接帶你到第一步,

填份網上問卷(預大概 20 分鐘)

*過程中你想幾時停都得

3

​完成後,

團隊會喺你揀嘅時間同你講解「生態瞬間 」平台點用,​同埋你準備要做咩「挑戰」!

4

挑戰​成功後,

系統會隨機分配你去其中一個組別

*我哋嘅成員到時會再同你講解多啲!

5

一共 4 星期嘅介入

正式開始!

6

完成介入後,加埋喺 3 個月同 6 個月後,

填返份跟進問卷(一共 3 份)

*全部網上進行

7

完成

!!!

完成 4 星期嘅介入之後,

你除咗可以攞走到...

1)一本由團隊特別設計嘅小冊子
 
    (電子同實體版,裏面紀錄曬所有小練習
     同佢哋背後嘅理論、研究根據)

 

2)你嘅個人挑戰紀錄同狀況報告

再根據你被分配到嘅組別並
成功挑戰到你嘅目標後...

你仲可以攞走港幣 5 0 0 蚊!

​不過可能更重要係,

你亦會攞走到一啲真係適合自己、幫到你改善精神健康嘅日常小技能​

我有咩攞走?
完成!
介入對你嘅長遠影響
介入開始!
隨機分配
解釋「生態瞬間 」平台
首次網上問卷
睇吓你合唔合適

如果發現有效,我哋將可以為你,同埋我哋將來嘅社會

帶嚟多一個介入方式嘅選擇

聯絡我哋
ocean_edited.jpg

聯絡

 @   (852) xxxx-xxxx

 @  FlowEMI.hku@gmail.com

ocean.png
bottom of page